Zanim zgłosisz awarię pompy ciepła, klimatyzatora, lub rekuperatora to sprawdź:

  • czy jest załączone zasilanie elektryczne urządzenia?
  • czy urządzenie jest w stanie czuwania ( świeci się tylko dioda zasilania), czy też pracy?

– z trybu czuwania należy urządzenie załączyć w stan pracy

  • czy jest zapotrzebowanie na ciepło w przypadku pompy ciepła?

– może być ustawiona za niska temperatura i urządzenie się nie załączy ( pompa ciepła, klimatyzator)

  • czy jest odpowiednie ciśnienie wody na instalacji grzewczej?

– należy sprawdzić na manometrze, czy znajduje się w zakresie 1,5- 2,2 bar jeśli poniżej należy dopuścić wodę

  • jaki błąd wyświetla urządzenie?

– jeżeli jest to błąd przepływu, to w przypadku pompy ciepła, należy wyłączyć zasilanie urządzenia, wyczyścić filtr skośny siatkowy na powrocie do modułu hydro, po wykonanym czyszczeniu załączyć urządzenie,

– czy jest swobodny przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy ( powietrzna pompa ciepła, klimatyzator)- należy wyczyścić lamele płynem dedykowanym do czyszczenia wymienników aluminiowych,

– czy nie jest przypadkowo zamknięty któryś z zaworów na instalacji grzewczej – otworzyć zamknięty zawó