Zgłoszenie serwisu

Nieuzasadnione wezwanie serwisu do urządzenia objętego gwarancją jest płatne :

Cena roboczo-godziny serwisu: 150 zł/osoba/netto za każdą rozpoczętą godzinę.

Cena zryczałtowana dojazdu: 1,80 zł/km/netto liczony w obie strony od siedziby firmy do instalacji.

Aby utrzymać gwarancję na urządzenia należy według wytycznych producenta zamawiać przegląd w autoryzowanym serwisie.

Przeglądy gwarancyjne wykonywane są tylko na życzenie klienta po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz na naszej stronie.