Zgłoszenie serwisu

Nieuzasadnione wezwanie serwisu do urządzenia objętego gwarancją jest płatne :

Cena roboczo-godziny serwisu: 150 zł/osoba/netto za każdą rozpoczętą godzinę.

Cena zryczałtowana dojazdu: 1,80 zł/km/netto liczony w obie strony od siedziby firmy do instalacji.

Aby utrzymać gwarancję na urządzenia należy zamawiać przegląd według wytycznych producenta.

Przeglądy gwarancyjne wykonywane są tylko na życzenie klienta po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz na naszej stronie.